LIS OSNOVE

AdriaLab je modularni informacijski sustav za medicinsko biokemijske laboratorije koji omogućava prijavu korisnika, prijam pacijenata, povezivanje i razmjenu podataka s laboratorijskim analizatorima, izdavanje radnih lista, obradu nalaza, razrađen sustav verifikacije nalaza od strane ovlaštenih osoba, analizu i statističku obradu prikupljenih podataka, generiranje mjesečnih statističkih izvješća prema HZZO,
sigurnosnu pohranjivanje podataka, izdavanje gotovinskih računa, korištenje barkoda u označavanju uzoraka. AdriaLab također sadrži klijentsku aplikaciju za spajanje na Centralni zdravstveni sustav (CEZIH).