LIS MODULI

1. Prijava korisnika

Unutar programa obratili smo posebnu pozornost na definiranje ovlasti osoblja laboratorija. Za svaki modul voditelj laboratorija definira koji mu zaposlenici mogu pristupiti i s kojim pravima.  Ovo je važno glede zaštite od neovlaštenog pristupa pohranjenim podatcima i postavkama te kod zaključenja i verificiranja nalaza.

 

2. Prijam pacijenata/ uzoraka u laboratorija

a) unose se podatci o pacijentu (ukoliko njegovi podatci već prije nisu unešeni)

b) unose se podatci o naručenim pretragama

c) unose se ostali podatci pacijenta: ispostava, dijagnoza, participacija i dr.

d) opcijsko korištenje programabilne tipkovnice za ubrzano unošenje podataka.

 

3.  Formiranje dnvenih radnih lista prema grupama i vrstama pretraga

- analiza i statistika prikupljenih podataka

 

4. Obrada uzoraka

a) automatsko unošenje rezultata sa umreženih analizatora

b) ručno unošenje  rezultata pretraga

c) zaključenje i verifikacija nalaza od strane ovlaštene osobe

d) izdavanje harmoniziranog nalaza na jedinstvenom obrascu

 

5.  Izdavanje gotovinskih računa

a) pacijentima za pretrage koje nisu obuhvaćene osnovnim ZO,

b) za samostalne poliklinike i ordinacije ili neke druge korisnike koji koriste usluge, laboratorija  za pretrage koje nisu obuhvaćene osnovnim ZO,

c) izrada mjesečnog statističkog izvješća laboratorija prema HZZO.

 

6. Baza podatak

a) omogućava sortiranje i pretraživanje nalaza pacijenata

b) izrada statističkih izvješća

 

7.  Barkodiranje uzoraka

Omogućava označavanje uzoraka temeljem jedinstvenog barkoda koji se generira i ispisuje na naljepnice i stavlja na vacutainere koji se šalju u liječničke ordinacije za prikupljanje uzoraka pacijenata.

 

8. Izrada sigurnosnih kopija podataka

AdriaLab daje mogućnost automatske sigurnosne kopije podataka kako bi se izbjegli određeni rizici koji se javljaju kod korištenja programa i informatičke opreme koji mogu dovesti do oštećenja ili gubitka pohranjenih podataka.

 

9. HELP datoteka

Datoteka  HELP (POMOĆ) sadrži uputstva za rad s LIS-om. Do nje se dolazi pritiskom na tipku F1 u bilo kojem dijelu programa. Također mogućnosti pojedine funkcijske tipke, polja i dr..