LICENCA HZZO

MEDICO inženjering d.o.o., Split je na temelju sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, licencirani izvršitelj za korištenje aplikacije kojom se laboratoriji na razini primarne zdravstvene zaštite (grupa G7) spajaju na Centralni zdravsteni informatički sustav RH(CEZIH).