KORISNIČKA PODRŠKA

Korisnička podrška organizirana je u radnom vremenu korisnika na tel. 021 536 436 ili na mobilni telefon servisera.

Servisne intervencije/nadogradnje na AdriaLab-u obavljaju se modemski ili po potrebi dolaskom servisera na lokaciju korisnika.