KORISNIČKA APLIKACIJA

AdriaLab sadrži korisničku aplikaciju za spajanje laboratorija na razini primarne zdravstvene zaštite (grupa G7) na  Centralni zdravstveni informacijski sustav (CEZIH).

Korisnička aplikacija je prošla provjeru funkcionalnosti od strane HZZO gdje je potvrđeno da u potpunosti odgovara propisanim uvjetima i normama proizvođača ISPZZ.

više

LIS OSNOVE

AdriaLab je modularni informacijski sustav za medicinsko biokemijske laboratorije koji omogućava prijavu korisnika, prijam pacijenata, povezivanje i razmjenu podataka s laboratorijskim analizatorima, izdavanje radnih lista, obradu nalaza, razrađen sustav verifikacije nalaza od strane ovlaštenih osoba, analizu i statističku obradu prikupljenih podataka, generiranje mjesečnih statističkih izvješća prema HZZO,

više
You are not currently logged in.